தொலைந்து போன மனித நேயம் – ஹர்ஷ் மந்தர் (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

நீண்டகாலப் பசி, கடுமையான வறுமையில் ஏராளமானவர்கள் சிக்கித் தவிக்கின்ற நிலையில், அரசாங்கமும், பணக்கார மற்றும் நடுத்தர வர்க்கங்களும் அவர்கள் குறித்த அக்கறையின்றி அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள் செய்தித்தாள்களின் உள்பக்கங்கள்…

Read More