கலைச்செல்வன் எழுதிய “ஹீரா பிஜ்லி” வரலாற்று நாவல் (நூலறிமுகம்)

சேர, சோழ, பாண்டியர் காலத்தைத் தாண்டி. பிரிட்டிஷ் கால நிகழ்வுகளும் வரலாறு தான் என்ற புரிதலே நம் படைப்பாளிகளுக்கு மிகச் சமீபத்தில் தான் வந்துள்ளது. எனவே, சமீபகாலமாக…

Read More