ஹெலிகாப்டர் பற்றி சுவாரசியத் தமிழில்…ராணுவ விஞ்ஞானி வி.டில்லிபாபு | மதிப்புரை: மு.முத்துவேலு

இயற்கை இறக்கைகளைக் கொண்டு பறக்கும் தும்பிகளைப் போல எந்திர இறக்கைகளைக் கொண்டு பறக்கும் ஹெலிகாப்டரை எந்திரத் தும்பிகள் என்று பெயரிட்டு இருப்பதே ராணுவ விஞ்ஞானி வி.டில்லிபாபு அறிவியல்…

Read More