இரா. மதிராஜ் கவிதை

உன்னுடன் பேசிய ஒரு சில நிமிடங்களே இன்னும் உயிருடன் இருக்கின்றன கண்கள் எழுதிய கவிதைக் கண்ணீரை வாசிப்போர் யாரோ ? வினையே ஆடவர்க்குயிர் அது காதலாய் இருந்தாலும்.…

Read More

சுதாவின் கவிதைகள்

உதவி செய்யாமலும் கடந்து சென்று பழகுங்கள்… பேசுவதற்கு வார்த்தைகள் நிரம்பிய போதும் கொஞ்சமேனும் மிச்சம் வையுங்கள்… அடுத்தடுத்த குறுஞ்செய்திகள் அவசியம் இல்லையெனில் தவிர்த்து நகருங்கள்… உங்கள் நட்பாயினும்…

Read More

மனிதம் த(பி)ழைக்குமா? கவிதை – மரு உடலியங்கியல் பாலா

சாலையில் விழுந்தோரை சட்டென தூக்கும் கரங்கள்! கைவிடப்பட்ட முதியோருக்குக் கைகொடுக்கும் இளைஞர்கள்! வாலைக் குழைத்துவரும் நாய்க்கு வாங்கிக்கொடுக்கும் டீ பன்! சில்லரைக்காக இறக்கபடுவோர்க்கு சில்லரைகொடுத்து இரக்கபடுவோர்! கர்ப்பிணியின்…

Read More

பாங்கைத் தமிழனின் கவிதைகள்

விழுதலும் எழுதலும் *********************** இடத்தைப் பொறுத்தது எழுதல் என்பது! விழுந்து விட்ட எல்லா இடங்களிலும் எழுந்துவிட இயலாது! மண்ணின் தன்மையைப் பொறுத்துதான் எழுந்திருப்பதும் இயலாததும்! மண் மட்டுமே…

Read More

சாத்தானின் கோரிக்கை கவிதை – ரா.சிவக்குமார்

அவன் ஒரு சர்வாதிகாரி பேராசைக்காரன். அவன் கபளீகரம் செய்யாத இடங்களே இல்லை. எல்லா நல்ல செயலுக்கும் அவனே காரணகர்த்தாவாகத் தன்னை முன்னிறுத்திக் கொள்கின்றான். கருமையை எனக்கு அடையாளமாய்க்…

Read More