கலர் கோழிக்குஞ்சு சிறுகதை – சக்தி ராணி

விடியலின் உற்சாகமாய் வேலைக்குச் செல்லும் நோக்கில். “காலை டிபன் ரெடியா?” என கேட்டுக்கொண்டே மாடிப்படிக்கட்டிலிலிருந்து இறங்கி வந்தார் குமார்… “இதோ அஞ்சு நிமிஷம் ரெடியாயிடும்” என்று குரல்…

Read More

கழிவிரக்கத்தின் நிறம் கவிதை – க. புனிதன்

நொறுங்கும் கூரைச் சருகு போன்ற நிலையில் மனக் குளத்தில் விழும் மழை துளி போல் நம்மால் மட்டும் என்ன செய்ய முடியும் எனும் சுய கழிவிரக்கமே நம்மைக்…

Read More