தேர்தல் ஹைக்கூ கவிதைகள் – இளையவன் சிவா

1. அளவோடு பெறுவோம் அரசியல்வாதியின் உறுதி பிரச்சாரத்தில் கல்லடி 2. வளையும் முதுகெலும்புகள் வணங்கும் அரசியல்வாதி தேர்தலின் கரிசனம் 3. தெருவெங்கும் கட்சி தேடியும் கிடைக்கவில்லை தெளிவான…

Read More

பேராசிரியர் பெ. விஜயகுமார் எழுதிய “புனைவிலக்கிய நதியில் நீந்தி” – நூலறிமுகம்

நூல் விமர்சனத்திற்கு என்று தனக்கென தனியானதொரு பாதையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் அவர்கள் ஒவ்வொரு நூலைத் தேர்வு செய்வதிலும் ஒரு தனித்துவத்தை நிலை நிறுத்திக் கொள்கிறார். சுற்றுச்சூழல்…

Read More

இளையவன் சிவா கவிதை

ஆதிக்க மனதோடு அலையும் போர்க்கரங்களை ஏந்தும் அரசியலின் எண்ண ஓட்டங்களில் கருணையும் ஈரமும் கலந்தால் பதுங்கு குழிகளும் பாயும் ஏவுகணைகளும் பயனிலாது போகலாம் பால்ருசி மாறாப் பிள்ளைகளும்…

Read More