ஹங்கேரியில் ஜனநாயகத்தின் வீழ்ச்சி எதிர்காலத்தின் தொல்லைதரும் ஒரு பார்வை – இம்ரே எஸ்ழிஜார்ட்டோ ( தமிழில்: செ.நடேசன்)

ஹங்கேரியில் ஜனநாயகத்தின் வீழ்ச்சி எதிர்காலத்தின் தொல்லைதரும் ஒரு பார்வை – இம்ரே எஸ்ழிஜார்ட்டோ ( தமிழில்: செ.நடேசன்)

ஹங்கேரிய பிரதமர் விக்டர் ஓர்பன், ஃபார்ரைட் (தொலை-வலது)களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தெரு அணிதிரட்டல்களுக்கு  ஆதாவளித்திருந்தாலும் கூட கோவிட் 19  பெரும் நோய்த்தொற்றை பொய்க்காரணம் கூறி, தனது விமர்சகர்களை மௌனிக்கவைக்க, பயன்படுத்திக் கொண்டார். ஆனால் இவை எல்லாம் பலவீனமான ஜனநாயக மரபுகளைக்கொண்ட ஒருநாட்டின்…