இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 78 – சுகந்தி நாடார்

அது என்ன மக்களைச்சார்ந்த முதலாளித்துவம்? இன்றைய உலகில் ஒருவர் தன்னைத் தானே உயர்த்திக் கொள்ள கல்வி நிலையம் செல்வது அவசியம் என்றக் கொள்கையில் நாம் வாழ்ந்து வருகின்றோம்.…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 77 – சுகந்தி நாடார்

டாவோஸ் செயல்திட்டமும் கல்வி 4.0ம் The Davos Agenda என்பது உலகப் பொருளாதார மையத்தின் செயல்பாடு ஆகும். ஏற்கனவே ஐக்கிய நாடுகள் சபை 15 கொள்கைகளை உலக…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 76 – சுகந்தி நாடார்

2030க்கான குறிக்கோள்களை நோக்கிய கல்வி அலிபாபா நிறுவனம் இயற்கை சூழலுக்காக செய்யும் வேலைகளைப் பற்றிப் பார்த்துக் கொண்டு இருந்தோம்.இயற்கையைப் பாதுகாக்கும் தொழில்நுட்பமாக புத்தாக்க எரிசக்திகளைக் கொண்டுவருவதும் ஏற்கனவே…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 75 – சுகந்தி நாடார்

கல்வியியலின் மற்றப்பரிணாமங்களும் கல்வி 4.0வின் தேவையும் ஒரு காலத்தில் கணினியும் கணினியியலும் ஒரு தனிப்பிரிவாக ஒரு அறிவியலின் ஒருஅங்கமாகக் கருதப்பட்டது. இப்போது கூட STEM என்று சொல்லிக்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 74 – சுகந்தி நாடார்

என்ன மாதிரியான விழிப்புணர்வு? சிறந்த கல்வியின் அடிப்படை உன்னதமான கல்வி வளங்களும் மனிதநேயம் வளர்க்கும் ஆசிரியர்களும். இவை இரண்டும் உருவாக தகவல்தொழில்நுட்பம் பற்றிய விழிப்புணர்வு தேவை. விழிப்புணர்வின்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 73 – சுகந்தி நாடார்

கல்வி ஏழ்மை இன்றைய கல்வியின் துணைக்கருவிகளாக தொழில்நுட்பம் மிளிர்ந்து வருகின்றது. அன்றாடம் நடக்கும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் கல்வியாளர்களுக்கு ஒரு சோதனையாகவும் சவாலாகவும் இருக்கின்றது,தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் கண்டிப்பாய் இலவசமாக…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 72 – சுகந்தி நாடார்

தொழில்நுட்ப ஏற்றத்தாழ்வுகளும் கல்வியும் தொழில்நுட்ப ஏற்றத்தாழ்வுகள் உலகம் முழுவதும் கல்வியைக் கண்டிப்பாகப் பாதிக்கின்றது. கணினி கல்வியின் துணைக்கருவியாக செயல்பட வேண்டியக் கட்டாயம் நமது வாழ்க்கை முறையினால் ஏற்பட்டு…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 71 – சுகந்தி நாடார்

ஒவ்வோரு நாடும் தங்கள் வானெல்லைகளுக்குள் பயணப்படும் அலைவரிசைகளை நிர்மாணிக்கின்றன. அமெரிக்காவில் நான்கு அலைவரிசைகள் அலைபேசி வழி தொலைத்தொடர்புக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் 2 GSM bands, 2 UMTS…

Read More