நூல் பதிப்புரை: வேட்டை எஸ்.கண்ணனின் ’சொத்தின் வரலாறு ஆதிகாலத்திலிருந்து நாகரிக காலம் வரை’ – ந.முத்துமோகன்

பால் லஃபார்க் – பூர்வீகம் ஹாய்த்தி நாட்டைச் சேர்ந்தவர். கியூபாவில் பிறந்தவர். “பிறப்பிலேயே நான் சர்வதேசவாதி” என்று இவர் தன்னைப் பற்றிக் குறிப்பிடுவார். கறுப்பினம், ஜமாய்க்கா இந்தியர்,…

Read More

ஜென்னிக்கு மட்டுமல்லாது டார்வினின் குழந்தைகளுக்கும் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் – மெலிசா ஹோகன்பூம் | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

1839 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வில்லியம் எராஸ்மஸ் டார்வின் பிறந்த போது, அவரது தந்தை சார்லஸ் தன்னுடைய முதல் குழந்தை பற்றி தான் கவனித்த அனைத்தையும்…

Read More