கதைச்சுருக்கம் 55: எழுத்தாளர் ஜெயபாரதியின் *நைட் ஷோ* சிறுகதை

கதைச்சுருக்கம்: ராமச்சந்திர வைத்தியநாத் சிறுகதை எழுத்தாளரான ஜெயபாரதி பின்னர் திரைப்படங்களை இயக்கத் துவங்கினார். இவரது எல்லா படைப்புகளிலுமே பெண்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகிறார்கள். எல்லா தளங்களிலுமே பெண்கள் ஒடுக்கப்பட்டு…

Read More