இப்போது ஜான் போல்டனின் புத்தகம் குறித்து ஏன் அதிர்ச்சியடைய வேண்டும்? ட்ரம்பின் தவறுகள் அனைத்தும் அனைவருக்கும் தெளிவாகத் தெரிகின்ற போது – சைமன் டிஸ்டால் (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

தனது மறுதேர்தல் முயற்சிக்காக, டொனால்ட் ட்ரம்ப் பெய்ஜிங்கில் தன்னைப் போன்று சர்வாதிகார தன்முனைப்பு கொண்ட ஜி ஜின்பிங்கிடமிருந்து ரகசிய உதவி கோரினார் என்ற செய்தி அவமானகரமானது என்றாலும்,…

Read More