கோபத்தின் கனிகள் புத்தகத்திற்கான ‘நவீன காப்பிய மொழிபெயர்ப்பு விருது 2021’ பெற்றார் தோழர். கி. ரமேஷ் – ரமணன்

தோழர் ரமேஷ் மொழிபெயர்த்த ‘கோபத்தின் கனிகள்’ (பாரதி புத்தாகாலயம் வெளியீடு) புத்தகத்திற்கு ‘நவீன காப்பிய மொழிபெயர்ப்பு விருது’ தஞ்சாவூர் லிட்ரரி ஸ்காலர்ஸ் சொசைட்டியினால் 12.02.2022 அன்று வழங்கப்பட்டது.…

Read More