ச்ஜேஸூ கவிதைகள்

எதிர்புதிராய் ஒரு வீடு ************************** கிழக்குச் சூரியன் கதவைத் திறந்தான்! புத்தகப் பை பள்ளிக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தது! நோட்டுகளும் புத்தகங்களும் குட்டி ஏறிய கங்காருவாய் ஐந்து கிலோ…

Read More