ஷேக்ஸ்பியரின் உலகப் புகழ் பெற்ற காதல் காவியம் – தமிழில்: சிறுகதை வடிவில் தங்கேஸ்

ரோமியோ ஜுலியட்டின் தமிழ் மொழியில் வெரோனாவின் முக்கிய வீதி . அது அந்த மாலைப்பொழுதில் பேரெழிலில் திளைத்துக் கொண்டிருந்தது.. ஒரு வீதி தன்னைத்தானே ரசித்துக் கொண்டாடுவதை அன்று…

Read More

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரின் ரோமியோ ஜுலியட் நாடகம் (களம் 1 காட்சி 3) – தமிழில் – தங்கேஸ்

பாத்திரங்கள் திருமதி கேபுலட் , செவிலி மற்றும் ஜூலியட் மேலும் மாளிகைப் பணியாளர்கள் திருமதி கேபுலட் செவிலி எங்கே என் மகள் ? அவளை உடனே அழைத்து…

Read More

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரின் ரோமியோ ஜுலியட் நாடகம் (காட்சி 1) : தமிழில் – தங்கேஸ்

ரோமியோ , ஜூலியட் நாடகம் காட்சி 1 இடம் : வெரேனா வீதி பொழுது – பகல் பாத்திரங்கள் கேபுலட் கேபுலட்டின் உறவினன் பாரிஸ் மற்றும் கேபுலட்டின்…

Read More