முக்தா சால்வே – முதல் தலித் பெண்ணியக் குரல்

ஆங்கிலத்தில்; பேரா.சச்சின் கருட் வரலாற்றுத் துறை கே பி ப்பி கல்லூரி இஸ்லாம்பூர் மகாராஷ்டிரா தமிழில்; பேரா. க கணேசன் குமரி ஜோதிபா பூலேயும் சாவித்திரிபூலேயும் 1848…

Read More

சமூக விடுதலை போராளி சாவித்திரிபாய் பூலே: எழு! கல்வி பயில்!! செயல்படு!!! – கு.காந்தி

கடந்த பத்து மாதங்களாக பள்ளிகள் கல்லூரிகள் பூட்டிக்கிடக்கின்றன.உலகையே அச்சுறுத்திக்கொண்டிருக்கின்ற கொரணா வைரஸ்ஸின் எதிரொலியாக மாணவர்கள் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்லமுடியவில்லை. அரசின் சில தளர்வுகள் மூலம் கல்லூரியில் மூன்றாமாண்டு…

Read More

இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியர் சாவித்ரிபாய்….! – S.மோசஸ் பிரபு

இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் யார்..? முதல் ஜனாதிபதி யார்..? என்கிற கேள்விக்கு மிக எளிதாக பலரும் பதில் சொல்லி விடுவோம். ஆனால் முதல் பெண் ஆசிரியர் யார்..?…

Read More