புத்தரின் நகைச்சுவைத் துணுக்கு கவிதை – க. புனிதன்

போதி மரத்திற்குக் கொஞ்சம் எரு சேர்த்துப் போட்டு ஆசை காட்டினேன் பூக்கள் பூத்தன…. ரொம்ப நாள் கழித்து முதல் முறையாக எடுத்து கொள்ளும் மூலிகை ரொம்ப நாள்…

Read More

கழிவிரக்கத்தின் நிறம் கவிதை – க. புனிதன்

நொறுங்கும் கூரைச் சருகு போன்ற நிலையில் மனக் குளத்தில் விழும் மழை துளி போல் நம்மால் மட்டும் என்ன செய்ய முடியும் எனும் சுய கழிவிரக்கமே நம்மைக்…

Read More