நூல் விமர்சனம்: முனைவர் க. இராமஜெயனின் கந்தர்வன் படைப்புகளில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் – சகுவரதன்

கவிஞர். கந்தர்வன் ================= இயற்பெயர் நாகலிங்கம். புதுக்கோட்டையில் அரசு வருவாய்த்துறையில் உயர்பதவியில் இருந்ததோடு, தீவிர இடதுசாரியாக, தொழிற்சங்கம், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் என்றெல்லாம் இயங்கியவர். இவற்றையெல்லாம்…

Read More