மு. ராஜேந்திரன் எழுதிய “காலா பாணி” – நூலறிமுகம்

“காலா பாணி” நாடு கடத்தப்பட்ட முதல் இந்திய அரசனின் கதையைச் சொல்லிடும் வரலாற்று நாவல் இந்திய அரசுப் பணி அதிகாரியாக இருந்த டாக்டர் மு.ராஜேந்திரன் இயற்கை ஆர்வலர்,…

Read More

டாக்டர். மு.ராஜேந்திரன்,இ.ஆ.ப எழுதிய “காலா பாணி” நூல் அறிமுகம்

டாக்டர்.மு.ராஜேந்திரன் இஆப, முன்னாள் இந்திய ஆட்சிப் பணி அலுவலர், அவர்கள் எழுதிய நூல் காலா பாணி, நாடு கடத்தப்பட்ட முதல் அரசனின் கதை. இது சாகித்ய அகாதெமி…

Read More