நூல் அறிமுகம்: உண்மை மனிதனின் கதை – ச.வீரமணி

பரீஸ் பொலேவோய் புகழ்பெற்ற நூலாசிரியர், பத்திரிகையாளர். சோவியத் யூனியனில் மாபெரும் தேசபக்தப் போர் தொடங்கியது முதல் பொலெவோய் ‘பிராவ்தா’ செய்தித்தாளின் போர்முனை நிருபராகப் பணியாற்றினார். அப்போதுதான் உண்மை…

Read More