கல்வி சிந்தனையாளர்- 9: காய் யுவான் பீ – இரா. கோமதி

காய் யுவான் பீ (1868 -1940) சீனாவின் கல்வி வரலாற்றை பின்னோக்கி சென்று பார்த்தோமாயின் மிக நீண்ட நெடிய காலமாக ‘ஏகாதிபத்திய தேர்வு முறை’ என்ற சொல்லாடல்…

Read More