ஆஷ் அடிச்சுவட்டில் : அறிஞர்கள் ஆளுமைகள் | Aash Adichuvattil

ஆ.இரா.வேங்கடாசலபதி எழுதிய “ஆஷ் அடிச்சுவட்டில் :அறிஞர்கள் ஆளுமைகள் (கட்டுரை நூல்) – நூலறிமுகம்

காலம்தான் எவ்வளவு பொய்மைகளின் தோலுரிக்கின்றது. நீங்கள் உண்மை என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கும் பல செய்திகள் பொய்மையாகவும் பொய்மை என்று கடந்து போய்க் கொண்டிருந்த பல செய்திகள் உண்மையாகவும் மாறுகிற ஒரு ரசவாதத்தை இந்நூலின் பல கட்டுரைகள் நம்முன் கட்டுடைத்து போடுகிறது. வாசிக்கின்ற…