நூல் அறிமுகம்: மு.நியாஸ் அகமதுவின் ‘களவு போகும் கல்வி’ – முனைவர் சு.பலராமன்

இனி உங்கள் குழந்தைகள் ‘கிராக்கிகள்’ உயர்கல்வி தொடர்பான GATS ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்திட்டால் ஏற்படப் போகும் பேராபத்தைக் குறித்து பேசும் நூல் ‘களவு போகும் கல்வி’. இந்த…

Read More