காம்ரேட் அம்மா (மகளின் பார்வையில் மைதிலி சிவராமன்) – கல்பனா கருணாகரன்

நுழையும் முன்… என் அம்மா மைதிலி சிவராமனைப் பற்றிய என் நினைவுகளை எழுதுவது ஒரு எளிதான விசயமாக எனக்கு இருந்ததில்லை. மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால், ஆங்கிலத்தில் அவரைப்…

Read More