சாய்வு நாற்காலி சிறுகதை – சக்திராணி

எப்போது ஊருக்குச் சென்றாலும் சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியப்பா முகம் மட்டும் எப்போதும் மனதில் நின்றதில்லை… காரணம்… மிகவும் ஒல்லியான தேகம். யாருடனும் பேசுவதில்லை… பேசுவதற்கும் உடல்…

Read More