**உழைப்புச் சுரண்டல்** – கனகாபாலன்

**உழைப்புச் சுரண்டல்** ************************** அதிகாரக் குஷனில் அமர்ந்திருப்பவனின் ஆணவக் குரல் அடிமை ஏவலை மட்டுமே அறிந்திருக்கிறது வறியவனின் குருதி உறிஞ்சி நிரப்பப்பட்ட அவன் பேராசை மூட்டைக்குள் புழு…

Read More

கனகா பாலன் கவிதைகள்

பள்ளித் தோழி கலப்பு வண்ணங்களில் கை புகுந்திருக்கும் கண்ணாடி வளையல்களை எண்ணிக் கொண்டே பேசும் அவள் அப்படித்தான் இப்போதும் யாருடனோ அருகமர்ந்தபடி… ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொருத்தமான கையசைவில்…

Read More