கவிதை : அணுக்களின் துடிப்பு – கொ.ராமகிருஷ்ணன்

அணுக்களின் துடிப்பு…. *********************** அற்பக் கணவனே… அகண்ட பரப்பில் அண்ட வெளியில்தான் பறக்க முடியுமா? அன்றி சிறகுகள் மட்டுமே பறப்பதன் இலக்கணமா?…. கம்பிகளுக்குள்ளே கட்டப்பட்டிருந்தாலும் சமையலறைக்குள் மாட்டித்…

Read More