*கனவுப்பல்* குறுங்கதை – உதயசங்கர்

அனந்தனுக்கு ஒரு பல் கூட இல்லை. அவருக்கு நீரிழிவு வந்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு பல்லாக விழுந்து விட்டது. எந்த வலியும் இல்லை. ஆடக்கூட இல்லை. அப்படியே அடுக்கிலிருந்து உருவி…

Read More