கண்களைத் திறந்த காட்சி கவிதை – ஆதித் சக்திவேல்

நெருப்பும் நீரும் – தம் இருப்பை ஆக்ரோஷமாக நினைவு படுத்தியபடி உள்ளன எரிமலைகளில் பெருமழைகளில் உலகின் எல்லா மூலைகளிலும் மழையின் பல முகங்களோடு இன்று புதிதாய் இணைந்துள்ளது…

Read More