கண்ணீரில் நனையும் உலகம் கவிதை – வசந்ததீபன்

கண்ணீரில் நனையும் உலகம் ____________________________________ பூக்கள் மலருகின்றன உலகம் சந்தோஷம் கொள்கிறது உதிர்வதை யாரும் கண்டு கொள்வதில்லை வாராயோ மணமகளே வாராயோ மணப்பந்தல் காண வாராயோ பணமும்,…

Read More