திரைவிமர்சனம்: உடன் பால் – கார்த்திக் வர்ஜினி

முதலாளித்துவ சுரண்டலால் பாதிக்கப்பட்ட நடுத்தர குடும்பம் எவ்வாறு அதற்குள் தீர்வை தேடுவதற்காகச் சட்டத்தை ஏமாற்றி குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிக்கும் என்பதை, அதன் திண்டாட்டத்தை நகைச்சுவையுடன் சொல்லியுள்ளது…

Read More