கத்திக்கப்பல் சிறுகதை – சக்தி ராணி

இருட்டான அறையில் ஏதோ காகிதத்தை கையில் வைத்து மடித்துக் கொண்டிருந்தான் விஷ்வா… “என்ன…விஷ்வா…இங்க இருக்க என்ன பண்ற”ஒரு குரல் நான்…இந்த பேப்பர்ல…கப்பல் செய்யப் போறேன்… ஆனா…கப்பல் எப்படி…

Read More