காற்றுக் களவாணி – இரா.கலையரசி

காற்றுக் களவாணி ஆள் அரவமின்றி தனிமையில் சந்திக்க அழைத்தான் அந்தக் குறும்பன். வெளுத்த வானம் ஏனோ? வெவகாரமாய் சிரித்து வெனையமாய் பார்த்தது! மெல்லிய இசையாய்க் காதுகளை மெல்லத்…

Read More