பாரதி கிருஷ்ணகுமாரின் ‘கவிச்சக்கரவர்த்தியின் பணிவு’ – பெரணமல்லூர் சேகரன்

கவிச்சக்கரவர்த்தியின் பணிவு பாரதி கிருஷ்ணகுமார் பக்கங்கள் 144 விலை ரூ.200 இந்திய நாட்டின் இணையற்ற இரு இதிகாசங்களாகக் கருதப்படுபவை இராமாயணமும் மகாபாரதமும். இவ்விரு இதிகாசங்கள் குறித்து ஏராளமான…

Read More

நூல் அறிமுகம்: பாரதி கிருஷ்ணகுமாரின் *கவிச்சக்கரவர்த்தியின் பணிவு* – உஷாதீபன்

நூல்: கவிச்சக்கரவர்த்தியின் பணிவு ஆசிரியர்: பாரதி கிருஷ்ணகுமார் வெளியீடு: The Roots பக்கம்: 144 விலை:ரூ.200/- இந்தப் புத்தகத்தை எழுதியபோது கம்பன் என்னோடு இருந்தான். தன்னை உணர்ந்து…

Read More

நூல் அறிமுகம்: பாரதி கிருஷ்ணகுமாரின் *கவிச்சக்கரவர்த்தியின் பணிவு* – கி.ரமேஷ்

நூல்: கவிச்சக்கரவர்த்தியின் பணிவு ஆசிரியர்: பாரதி கிருஷ்ணகுமார் வெளியீடு: The Roots பக்கம்: 144 விலை:ரூ.200/- நான் தமுஎசவில் நுழைந்த காலத்தில் நான் அண்ணாந்து பார்த்து வியந்த…

Read More