பேசும் புத்தகம் | அசோகமித்திரனின் சிறுகதை *புலிக்கலைஞன்* | வாசித்தவர்: கிங்ஸ்லி சாமுவேல்

சிறுகதையின் பெயர்: புலிக்கலைஞன் புத்தகம் : அசோகமித்திரனின் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : திரு. அசோகமித்திரன் வாசித்தவர்: கிங்ஸ்லி சாமுவேல், மிச்சிகன் மாகாணம், அமெரிக்கா. இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More