நூல் அறிமுகம்: கீரனூர் ஜாகிர் ராஜாவின் ‘இத்தா’ (நாவல்) – பிரியா ஜெயகாந்த்

முன்னுரை: இத்தா என்பது இஸ்லாமியப் பெண்களின் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சாங்கியமா அல்லது அவர்கள் மீது வலுக்கட்டாயமாக தினிக்கப்பட்ட சங்கடமா என்ற கேள்வியை தன் நாவல் மூலம் வாசகர்…

Read More