கொடுங் கனவு சிறுகதை தமிழில்: கதிரேசன்

குஜராத்தி எழுத்தாளர் மினாள் தேவ் (Minal Daev) ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் ரீட்டா கோத்தாரி தமிழில்: கதிரேசன் எனது விரல்கள் கணினியின் விசைப் பலகையின் மீது பறந்து பறந்து…

Read More