நூல் அறிமுகம்: கொண்டல் (கஜா புயல் பாடத்திலிருந்து ஒரு குரல்) – கருப்பு அன்பரசன்

கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் தங்களுடைய வருவாயை பெருக்கிக்கொள்ள மக்கள் வாழுமிடமாக, நீர் நிலையாக இருந்தாலும் அதற்குள் தன்னை முழுமையாக உட்புகுத்தி, தனது ரத்தம் ஒழுகும் கோரைப் பற்களை துருத்தி…

Read More