குடும்பம் கவிதை – சிரஞ்சீவி இராஜமோகன்

அழும் குழந்தைக்காக மனைவியிடம் பேச்சுக்கு அடி வாங்கி வெறுமனே கண்ணை கசக்கி அழும் குடும்ப ஆண்களை விட அழகான கவிதை ஒன்று சொல்லுங்களேன் கேட்போம்…..! சிரஞ்சீவி இராஜமோகன்…

Read More

குடும்பம் தனிச் சொத்து அரசு – நூல் மதிப்புரை

இந்த நூலானது பிரடெரிக் ஏங்கெல்சினால் 1884 ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்டது. ஆராய்ச்சியாளர் லூயி மார்கன் என்பவரால் எழுதப்பட்ட பண்டைக்கால சமூகம் ((Ancient Society)) என்ற நூலிலுள்ள விபரங்கள்…

Read More