சிறுகதை: குழம்பி – திருமதி.சாந்தி சரவணன்

வெண்பா சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த 10 வருடங்களாக உளவியல் நிபுணராக பணிபுரிந்து வருகிறாள். தீநுண்ணிக்கு முன் தீநுண்ணிக்கு பின் என உலக வரலாற்றில் தீநுண்ணி இடம்…

Read More