கவிதை: மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

பெண் வெள்ளைத்தாளும் ஒரு நிமிடம் பலவர்ணம் கொண்டது_ஏனோ “பெண் “ என்ற தலைப்பை பார்த்ததும்… ஆரவாரம் இல்லாமல் வந்து விட்டோம் அழகான கருவறையின் முதல் வீட்டை விட்டு…

Read More

மகளிர் தின சிறப்பு கவிதை: ஆடவனும் காரிகையே…

ஆடவனும் காரிகையே… கரு சுமந்தவள் தாயாக இருக்கலாம்.. வளர்ந்த பின்னும் அவள் பிள்ளையும் சேர்த்து மனதில் சுமப்பவன் அப்பன். சோறாக்கி அன்பு ஊட்டி இருக்கலாம் அக்காள்… தவறு…

Read More

“மார்ச் 8 மகளிர் தினம்” கொண்டாடத்தான் வேண்டுமா?

எட்டுதானே முடிந்தது. முடித்துவிட்டீர்களே, வாசலில் விளையாடிய மகளை மரணவாசலுக்கு அனுப்பிவிட்டீர்களே அரும்பிய சிறகை முறித்து குரலெடுத்தவளின் குரவலைய நெரித்துவிட்டீர்களே அய்யோ ஐந்து படிக்கும் முன் இத்தனை பாடுகளா?…

Read More