கவிஞர் பாண்டிச்செல்வி எழுதிய “நெருப்புச் சொற்கள்” கவிதை நூல்

சுருக்கென பதியும் எளிய (நெருப்பு) சொற்கள் கவிஞர் பாண்டிச்செல்வி எழுதிய கவிதைகளின் தொகுப்பாக வந்திருக்கிறது “நெருப்புச் சொற்கள்”. இந்த நூலுக்கு ஓர் அறிமுகக் குறிப்பு எழுத வேண்டும்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: சோழ.நாகராஜனின் பெரியார் பிராமணர்களின் எதிரியா? – மயிலை பாலு

அவதூறு அம்புகளின் முனை முறிக்கும் நூலாயுதம் – மயிலைபாலு/ நூலாற்றுப்படை சமூகம், வரலாறு, அரசியல் என்ற தளங்களைத் தொடுகின்ற நூல் என்றாலும் சுமை ஏற்றப்படாத எளிய நடை.…

Read More