க.மோகனரங்கனின் “மீகாமம்”

க.மோகனரங்கனின் “மீகாமம்”

  கவிதைகள் வாசிப்பது என்பது மனதிற்கு ஒரு இதமான அனுபவத்தை எப்போதுமே தரும். குறுங்கவிதைகளானாலும் சரி, நெடுங்கவிதைகளானாலும் சரி, அதனுள் பொதிந்த அர்த்தம் நம்மை தொடர்ந்து அந்த கவிதையினை அசைபோட வைத்துக் கொண்டே இருக்கும். அப்படி ஒரு தொகுப்பு "மீகாமம்". வெளிவந்து…