Meena Kandasamy

மீனா கந்தசாமியின் *குறத்தியம்மன்* – அன்புச்செல்வன்.

நூல்: குறத்தியம்மன் ஆசிரியர்: மீனா கந்தசாமி, தமிழில் பிரேம் வெளியீடு: அணங்கு பெண்ணியப் பதிப்பகம் விலை ரூ.200.00 மீனா கந்தசாமி ஆங்கிலத்தில் ‘The Gypsy Goddess’ என்ற…

Read More