பேரா சோ. மோகனாவின் “மோகனா ஓர் இரும்புப் பெண்மணியின் கதை” (வாழ்க்கை வரலாறு)

பேரா சோ. மோகனாவின் “மோகனா ஓர் இரும்புப் பெண்மணியின் கதை” (வாழ்க்கை வரலாறு)

  சமீபத்தில் வெளியான 12th fail என்கிற biopic படத்தை நானும் மகளும் கண்டோம், அதை பார்த்து நான் அவளிடம் நாம ஒன்னு வேணும்னு நினைச்சு எல்லா தடையும் எதிர்த்து போராடினால் அது நமக்கு ஒரு நாள் நிச்சயம் கிடைக்கும்னு படத்தில்…