காந்தியும் தொற்றுநோயும் – தாமஸ் வெபர் மற்றும் டென்னிஸ் டால்டன் (எக்கானமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி) | தமிழில்:தா.சந்திரகுரு

காந்தியும் தொற்றுநோயும் – தாமஸ் வெபர் மற்றும் டென்னிஸ் டால்டன் (எக்கானமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி) | தமிழில்:தா.சந்திரகுரு

1918-19ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் ஸ்பானிஷ் காய்ச்சலால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மிகப் பெரிய அளவிலானது என்றாலும், அந்த நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள், இந்திய தேசியவாதிகள் அல்லது அதற்குப் பின்னர் வந்த இந்திய அரசியல் வரலாற்றாசிரியர்களின் கவனத்தை அந்த நோய் அவ்வளவாக ஈர்க்கவில்லை. உடல்நலம்…