Murderer Hand

பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *கொலைக்காரன் கை* | வாசித்தவர்: க. சங்கீத மாலா (Ss 187)

சிறுகதையின் பெயர்: கொலைக்காரன் கை புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன் வாசித்தவர்: க. சங்கீத மாலா (Ss 187) இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More