கவிதை : செல்போன் விளையாட்டு – ந க துறைவன்

கவிதை : செல்போன் விளையாட்டு – ந க துறைவன்

அம்மா சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க அக்கா சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க யாருக்கும் பதில் சொல்லாமல் தலைகுனிந்து இருக்கிறான். கையில் இருக்கும் செல்போனில் கவனம் வைத்து விளையாட்டில் விறுவிறுப்பாய் ஆடுகிறான் வெற்றிக் களிப்பில் ஓடுகிறான். வாடா கண்ணா சாப்பிட அம்மா வந்து கூப்பிட்டாங்க இரும்மா வர்றேன்…