தொடர்- 12 : சனாதனம்: எழுத்தும், எதிர்ப்பும் – எஸ்.ஜி. ரமேஷ்பாபு

தொடர்- 12 : சனாதனம்: எழுத்தும், எதிர்ப்பும் – எஸ்.ஜி. ரமேஷ்பாபு

      இந்திய அரசியலைமைப்பு சட்டத்தின் மீது வன்மம் நவீனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத இந்துத்துவ தேசியம்: “இன்று எங்கு பார்த்தாலும் நமது வாழ்க்கை அமைப்பு முறையை அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து அல்லது ரஷ்யாவின் வாழ்க்கை முறைக்குத் தக்க மாற்றி உருவாக்க முயற்சி நடப்பது…