ஹரிஹரசுதன் தங்கவேலு எழுதிய “AI (Artificial intelligence) எனும் ஏழாம் அறிவு” – நூலறிமுகம்

பொருள்: இந்த நூல் இன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ள நாம் எல்லாம் அதன் பின்னால் தான் இருக்கிறோம் நம்முடைய தேடல்கள் நம்மை வாசிக்கும் Artificial intelligence (AI) என்றுதான்…

Read More

மலர்வதி எழுதிய “தூப்புக்காரி” – நூலறிமுகம்

இந்த நாவல் 2012 ஆம் ஆண்டு யுவ புரஸ்கார விருது வாங்கிய புத்தகம். இதை வாசிக்கும் போது நம் மனம் போகாத இடங்கள் இல்லை முகம் சுழிக்கும்…

Read More