நத்தையின் வழித்தடத்தில் மின்னல் | Nathayin Vazhithadathil Minnal

நத்தையின் வழித்தடத்தில் மின்னல் – நூலறிமுகம்

நத்தையின் வழித்தடத்தில் மின்னல் தொகுப்பு நூல், எட்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த, நூறு பாவலர்களின் இயைபுத் துளிப்பாக்களை தாங்கி பெருமையுடன் மிளிர்கிறது. நூலினைச் சிறப்பாக வடிவமைத்து , இரண்டு அட்டைப் படங்களுடன் தந்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பு லிமரைக்கூ எழுத ஆர்வமுள்ள கவிஞர்களை ஒன்றிணைத்து…